+38 (067) 954-75-22
cf.uafree@gmail.com

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата набрання чинності: 01.01.2024 р.

Дана Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://uafree.org (далі за текстом – «Веб-сайт»), який належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЮА ФРІ» (код ЄДРПОУ 44679615, адреса місцезнаходження: 69027, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Весела / вул.Святоволодимирівська, будинок 13/11), зареєстрованому згідно чинного законодавства України (далі за текстом – «Фонд»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:

• база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

• згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

• обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

• персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

• суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;

• третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних;

• файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп'ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Веб-сайту, та які Веб-сайт передає браузеру. Додатково про файли cookie можна дізнатись за посиланням: https://allaboutcookies.org/.

Всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.

1.2. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Веб-сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.

1.3. Дана Політика, а також діяльність Фонду, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється:

• Конституцією України;

• Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2287-VI;

• іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних;

• ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.

До правовідносин, які виникають у Фонду у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.

1.4. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/ використанням опцій Веб-сайту, є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Веб-сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Веб-сайті, у тому числі – надає Фонду інформацію про адресу своєї електронної пошти та ім’я.

1.6. Фонд гарантує, що:

• дотримується належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних;

• захищає права суб’єктів персональних даних;

• запобігає ризику порушення безпеки обробки персональних даних.

1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Веб-сайту, є здійснення Фонду своєї статутної діяльності.

1.8. Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в п. 4.1. цієї Політики, є повідомленням суб’єктів персональних даних про Володільця, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Веб-сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Фонд може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас:

• інформація, яку Ви надаєте Фонду: це інформація про Вас, яку Ви надаєте шляхом: використання Веб- сайту та опцій Веб-сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Веб-сайту, комунікації з Фондом через опції, доступні на Веб-сайті, тощо;

• інформація про Вас, яка збирається Веб-сайтом та іншими системами:

1) якщо Ви відвідуєте Веб-сайт, треті особи можуть збирати певну інформацію про Вас та Ваше відвідування, так як тип та версія Вашого браузера, а також сторінки на Веб-сайті, які Ви відвідуєте, адресу інтернет-протоколу (ІР);

2) Веб-сайт також може завантажувати файли cookie на Ваш пристрій;

3) якщо Ви контактуєте із співробітниками Фонду за допомогою Веб-сайту або інших засобів електронного зв’язку.

• інформація, яку збирають треті особи про Вас на Веб-сайті шляхом виконання дій: це інформація про Вас, яку Ви надаєте третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter тощо), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Веб-сайті, при переходів з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти).

2.2. Те, яким чином Фонд обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як ви використовуєте Веб-сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Веб-сайту або в інший спосіб; іншу інформацію Фонд може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Веб-сайті.

2.3. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Веб-сайту Фонд обробляє ваші персональні дані, якщо

1) Фонд отримав вашу згоду на таку обробку,

2) ваші персональні дані необхідні Фонду для укладення та виконання з вами правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину,

3) у випадках, коли Фонд має законний інтерес для обробки ваших персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над вашими інтересами щодо захисту даних або ваших фундаментальних прав і свобод, а також

4) в інших випадках, визначених чинним законодавством.

У деяких випадках Фонд може мати юридичне зобов’язання обробляти ваші персональні дані або оброблятиме ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій.

2.4. Механізми автоматизованої обробки: Фонд та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах Веб-сайту. Фонд використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє Фонду обробляти стандартну інформацію, яку ваш браузер надсилає певним вебсайтам, які ви відвідуєте, наприклад, вашу IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого ви перейшли, сторінки, які ви відвідуєте і посилання, на які ви натискаєте на Веб-сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає Фонду покращувати Веб-сайт.

2.5. Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись),

1) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Фонду, вчиненого за допомогою Веб-сайту,

2) з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Веб-сайті,

3) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством;

4) з метою надіслання на адресу Вашої електронної пошти листів та повідомлень, що стосуються рекламних (промо-) матеріалів, відомостей про початок благодійних проєктів, запитів та запрошень щодо надання зворотного зв’язку з питань благодійної діяльності, відвідування веб-ресурсу тощо.

2.6. Фонд може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Вами Веб-сайту, в тому числі шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних.

2.7. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

2.8. Фонд може частково публікувати дані користувачів на своєму Веб-сайті у розділі Звітність.

2.9. Ваші персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

• закінчення 2-річного строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством;

• припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Фондом, якщо інше передбачено законодавством;

• в інших випадках, визначених чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

2.10. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. При відвідуванні/користуванні Веб-сайтом Ви маєте право:

• отримувати від Фонду інформацію, не визначену цією Політикою, щодо обробки, умов надання доступу до Ваших персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, визначених законодавством;

• на безоплатний доступ до своїх персональних даних;

• отримати відповідь на запит щодо обробки Ваших персональних даних в порядку і в строк, визначений чинним законодавством;

• пред’явити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних, або щодо зміни або знищення Ваших персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

• відкликати свою згоду на обробку персональних даних; а також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

3.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Фондом або начебто надіслане від імені Фонду, будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти cf.uafree@gmail.com.

4. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Фонд залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики.

Актуальна редакція цієї Політики розміщена на Веб-сайті за посиланням: https://uafree.org/privacy-policy

Translate »